แพ็คเกจบริการออกแบบและสร้างเว็บไซต์

แพ็คเกจบริการออกแบบเว็บไซต์
อี - เลิร์นนิ่ง ( E - Learning )

แพ็คเกจ อี-เลิร์นนิ่ง ( E-Learning )

จำนวนชิ้นงาน

1 โปรเจค

มีเครื่องมือสร้างหลักสูตรที่ใช้งานง่าย

ไม่จำกัด หลักสูตร และบทเรียน

หน้าสรุปนักเรียน

บทเรียนวิดีโอ

แหล่งที่มาของวิดีโอหลายแหล่ง
(จากโฮสต์เอง, Youtube และ วิดีโอแบบฝัง)

Line สำหรับธุรกิจ

โปรไฟล์ และหน้าสรุปของครู

การจัดการบทเรียน

ข้อกำหนดและการสอนของหลักสูตร

แบบทดสอบ

การจัดสรรรายได้ และค่าคอมมิชชั่น

ตัวเลือกการถอนหลักสูตร

ประวัติการซื้อหลักสูตร

ตัวเลือกสไตล์

แบบฟอร์มลงทะเบียนครู

ระบบทบทวน และให้คะแนนหลักสูตร

ถาม - ตอบ สำหรับนักศึกษาหลักสูตร

โปสเตอร์วิดีโอ ( ตัวอย่าง / ทีเซอร์ )

ติดตามความคืบหน้าของหลักสูตร

กำหนดระยะเวลาของหลักสูตร

ตลาดกลางหลักสูตร

ข้อกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอน

ตัวจับเวลาแบบทดสอบ

% ความพยายามแบบทดสอบ

ความปลอดภัยของเนื้อหา

ราคา

80,000.-

แพ็คเกจ อี-เลิร์นนิ่ง ( E-Learning )

จำนวนชิ้นงาน

1 โปรเจค

มีเครื่องมือสร้างหลักสูตรที่ใช้งานง่าย

ไม่จำกัด หลักสูตร และบทเรียน

หน้าสรุปนักเรียน

บทเรียนวิดีโอ

แหล่งที่มาของวิดีโอหลายแหล่ง
(จากโฮสต์เอง, Youtube และ วิดีโอแบบฝัง)

Line สำหรับธุรกิจ

โปรไฟล์ และหน้าสรุปของครู

การจัดการบทเรียน

ข้อกำหนดและการสอนของหลักสูตร

แบบทดสอบ

การจัดสรรรายได้ และค่าคอมมิชชั่น

ตัวเลือกการถอนหลักสูตร

ประวัติการซื้อหลักสูตร

ตัวเลือกสไตล์

แบบฟอร์มลงทะเบียนครู

ระบบทบทวน และให้คะแนนหลักสูตร

ถาม - ตอบ สำหรับนักศึกษาหลักสูตร

โปสเตอร์วิดีโอ (ตัวอย่าง / ทีเซอร์)

ติดตามความคืบหน้าของหลักสูตร

กำหนดระยะเวลาของหลักสูตร

ตลาดกลางหลักสูตร

ข้อกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอน

ตัวจับเวลาแบบทดสอบ

% ความพยายามแบบทดสอบ

ความปลอดภัยของเนื้อหา

ราคา

80,000.-

แพ็คเกจบริการออกแบบ และสร้างเว็บไซต์

แพ็คเกจ Plan A Plan B Plan C

จำนวนชิ้นงาน

1 โปรเจค

1 โปรเจค

1 โปรเจค

เว็บไซต์

Logo เว็บไซต์

ภาพโฆษณา

5

10

30

Facebook แฟนเพจ

Youtube Channel

Line สำหรับธุรกิจ

ระบบสนับสนุน

1 ปี

ตลอด 24 ชั่วโมง

ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการสร้างแบรนด์

-

วิเคราะห์เว็บไซต์

-

ติด Search ( SEO )

-

Ads บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ

-

บริการเก็บ แพ็ค สถิติ ส่งสินค้า

-

Google my Business

-

สร้างสื่อนำเสนอ

-

-

สร้างการรับรู้แบรนด์สินค้า

-

-

กลยุทธ์ช่องทางการตลาด

-

-

วิจัย และ วิเคราะห์สินค้า

-

-

ช่องทางการตลาดออนไลน์

-

-

ราคา

1,500.-

35,000.-

120,000.-

แพ็คเกจ Plan A Plan B Plan C

จำนวนชิ้นงาน

1 โปรเจค

1 โปรเจค

1 โปรเจค

เว็บไซต์

Logo เว็บไซต์

ภาพโฆษณา

5

10

30

Facebook แฟนเพจ

Youtube Channel

Line สำหรับธุรกิจ

ระบบสนับสนุน

1 ปี

ตลอด 24 ชั่วโมง

ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการสร้างแบรนด์

-

วิเคราะห์เว็บไซต์

-

ติด Search ( SEO )

-

Ads บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ

-

บริการเก็บ แพ็ค สถิติ ส่งสินค้า

-

Google my Business

-

สร้างสื่อนำเสนอ

-

-

สร้างการรับรู้แบรนด์สินค้า

-

-

กลยุทธ์ช่องทางการตลาด

-

-

วิจัย และ วิเคราะห์สินค้า

-

-

ช่องทางการตลาดออนไลน์

-

-

ราคา

1,500.-

35,000.-

120,000.-

** ในทุกแพ็คเกจการบริการจะมีรายละเอียดเพิ่มเติม แนะนำให้ลูกค้าปรึกษาทีมงาน Impel Marketing เพื่อการรับบริการที่ถูกต้องและตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

แพ็คเกจบริการ Marketing

แพ็คเกจบริการ SEO

แพ็คเกจ แพ็ค Starter แพ็ค Business แพ็ค Premium

จำนวนชิ้นงาน

4 บทความ

8 บทความ

16 บทความ

Report ทุกวัน

Report ทุกเดือน

ราคาเดียวกันทุก Keyword

รับประกันอันดับ

-

ราคา

3,900.- +

12,900.- +

25,900.- +

แพ็คเกจ แพ็ค Starter แพ็ค Business แพ็ค Premium

จำนวนชิ้นงาน

4 บทความ

8 บทความ

16 บทความ

Report ทุกวัน

Report ทุกเดือน

ราคาเดียวกันทุก Keyword

รับประกันอันดับ

-

ราคา

3,900.- +

12,900.- +

25,900.- +

1.) ระยะเวลาการทำงานขึ้นอยู่กับรายละเอียดของชิ้นงาน

2.) สามารถปรับแก้ได้ 3 ครั้ง / 1 ชิ้นงานเท่านั้น หากเกินกว่าที่กำหนดจะมีการบวกค่าบริการเพิ่มเติม

3.) ค่าบริการดังกล่าวเป็นค่าบริการเริ่มต้น และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความยากง่ายของชิ้นงาน

     แนะนำให้ปรึกษาทีมงาน Impel Marketing เพื่อบริการและราคาที่ถูกใจ

แพ็คเกจบริการ Ads

แพ็คเกจ แพ็ค Starter

จำนวนชิ้นงาน

1 โปรเจค

โฆษณา Facebook Ads

โฆษณา Google Ads

โฆษณา Youtube Ads

โฆษณา LINE Timeline Ads

ราคา

2,500.-

แพ็คเกจ แพ็ค Starter

จำนวนชิ้นงาน

1 โปรเจค

โฆษณา Facebook Ads

โฆษณา Google Ads

โฆษณา Youtube Ads

โฆษณา LINE Timeline Ads

ราคา

2,500.-

1.) ค่าบริการยิงโฆษณา จะคิดค่าที่ปรึกษาเป็น 2,500 บาท/เดือนตามช่องทางโฆษณา โดยคิดค่าโฆษณาตามจริง

     เช่น ลูกค้าลงโฆษณา Google Ads ประมาณ 30,000 บาทต่อเดือน ค่าบริการทั้งหมดจึงเป็น 32,500 บาท/เดือน

แพ็คเกจกระตุ้นยอดขาย
ใน Facebook Page และ สื่อออนไลน์

แพ็คเกจ Pack 1 Pack 5 Pack 15 Set Album

จำนวนชิ้นงาน

4

15

45

4

ไดคัทภาพ

ตัดต่อและตกแต่งภาพ

ทำอาร์ตเวิร์คสำหรับงานพิมพ์

เขียนข้อความโฆษณา และบทความ

ไฟล์ภาพ.jpg /.jpeg และ .png

ไฟล์ภาพความละเอียดสูง
สำหรับงานพิมพ์ 300 ppi

ไฟล์งานต้นฉบับ

ราคา

1,500.-

6,500.-

15,000.-

1,500.-

แพ็คเกจ Pack 1 Pack 5 Pack 15 Set Album

จำนวนชิ้นงาน

4

15

45

4

ไดคัทภาพ

ตัดต่อและตกแต่งภาพ

ทำอาร์ตเวิร์คสำหรับงานพิมพ์

เขียนข้อความโฆษณา และบทความ

ไฟล์ภาพ.jpg /.jpeg และ .png

ไฟล์ภาพความละเอียดสูง
สำหรับงานพิมพ์ 300 ppi

ไฟล์งานต้นฉบับ

ราคา

1,500.-

6,500.-

15,000.-

1,500.-

1.) ระยะเวลาการทำงานขึ้นอยู่กับรายละเอียดของชิ้นงาน

2.) สามารถปรับแก้ได้ 3 ครั้ง / 1 ชิ้นงานเท่านั้น หากเกินกว่าที่กำหนดจะมีการบวกค่าบริการเพิ่มเติม

แพ็คเกจบริการสร้างสื่อ และวิดีโอ

แพ็คเกจบริการถ่ายภาพ และวิดีโอ สำหรับการตลาด

แพ็คเกจ จำนวนชิ้นงาน แพ็กเกจวิดีโอ I แพ็กเกจวิดีโอ II

จำนวนชิ้นงาน

1 โปรเจค

1 โปรเจค

1 โปรเจค

รายละเอียด

- ถ่ายภาพสินค้า

- ถ่ายภาพโปรไฟล์

- ถ่ายภาพกิจกรรม

- วิดีโอนำเสนอสินค้า 3 - 5 นาที

- วิดีโอสำหรับยิง Ads

โฆษณา 1 - 3 นาที

- ตักต่อวิดีโอ ใส่คำบรรยาย หรือ คำแปล

- ตัดต่อวิดีโอ Vlog

- วิดีโอนำเสนอบริษัท

- วิดีโอแนะนำตัว

- ถ่ายวิดีโองานกิจกรรมต่าง ๆ

ราคา

1,500.-

3,500.-

15,000.- +

แพ็คเกจ จำนวนชิ้นงาน แพ็กเกจวิดีโอ I แพ็กเกจวิดีโอ II

จำนวนชิ้นงาน

1 โปรเจค

1 โปรเจค

1 โปรเจค

รายละเอียด

- ถ่ายภาพสินค้า

- ถ่ายภาพโปรไฟล์

- ถ่ายภาพกิจกรรม

- วิดีโอนำเสนอสินค้า 3 - 5 นาที

- วิดีโอสำหรับยิง Ads

โฆษณา 1 - 3 นาที

- ตักต่อวิดีโอ ใส่คำบรรยาย หรือ คำแปล

- ตัดต่อวิดีโอ Vlog

- วิดีโอนำเสนอบริษัท

- วิดีโอแนะนำตัว

- ถ่ายวิดีโองานกิจกรรมต่าง ๆ

ราคา

1,500.-

3,500.-

15,000.- +

1.) ระยะเวลาการทำงานขึ้นอยู่กับรายละเอียดของชิ้นงาน

2.) สามารถปรับแก้ได้ 3 ครั้ง / 1 ชิ้นงานเท่านั้น หากเกินกว่าที่กำหนดจะมีการบวกค่าบริการเพิ่มเติม

3.) ค่าบริการดังกล่าวเป็นค่าบริการเริ่มต้น และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความยากง่ายของชิ้นงาน

     แนะนำให้ปรึกษาทีมงาน Impel Marketing เพื่อบริการและราคาที่ถูกใจ

แพ็คเกจบริการตัดต่อวิดีโอ

แพ็คเกจตัดต่อ 1-3 นาที 3-5 นาที 6-10 นาที 10-20 นาที 20-30 นาที 30-60 นาที 60-90 นาที 90-150 นาที

ไฟล์ขนาด HD ( 1920 x 1080 px )

และ ขนาด 2K ( 2048 x 1080 px )

รวมทั้งแนวตั้ง และแนวนอน

ราคา

500.-

1,000.-

1,500.-

2,500.-

3,000.-

3,500.-

4,500.-

5,500.-

แพ็คเกจตัดต่อ 1-3 นาที 3-5 นาที 6-10 นาที 10-20 นาที 20-30 นาที 30-60 นาที 60-90 นาที 90-150 นาที

ไฟล์ขนาด HD ( 1920 x 1080 px )

และ ขนาด 2K ( 2048 x 1080 px )

รวมทั้งแนวตั้ง และแนวนอน

ราคา

500.-

1,000.-

1,500.-

2,500.-

3,000.-

3,500.-

4,500.-

5,500.-

1.) ฟรีปกคลิป

2.) ฟรี เพิ่ม Subtitle ภาษาไทย ตามความยาวของคลิป

3.) ฟรี เพิ่ม action ต่างๆ เพิ่มความน่าสนใจ

แพ็คเกจบริการถ่ายทำ พร้อมตัดต่อวิดีโอ

แพ็คเกจ แพ็คถ่ายทำ แพ็คถ่ายทำ+ตัดต่อ แพ็คถ่ายทำ+ตัดต่อสุดคุ้ม !

จำนวนชิ้นงาน

1 โปรเจค

4 วิดีโอ

6 วิดีโอ

อุปกรณ์ถ่ายทำเริ่มต้น

ตัดต่อวิดีโอ

-

กราฟิก

-

ใส่เสียงเอฟเฟค

-

เกรดสีและตกแต่งวิดีโอ

-

ไฟล์วิดีโอ .mp 4

ราคา

6,000.- +

12,000.- +

18,000.- +

แพ็คเกจ แพ็คถ่ายทำ แพ็คถ่ายทำ+ตัดต่อ แพ็คถ่ายทำ+ตัดต่อสุดคุ้ม !

จำนวนชิ้นงาน

1 โปรเจค

4 วิดีโอ

6 วิดีโอ

อุปกรณ์ถ่ายทำเริ่มต้น

ตัดต่อวิดีโอ

-

กราฟิก

-

ใส่เสียงเอฟเฟค

-

เกรดสีและตกแต่งวิดีโอ

-

ไฟล์วิดีโอ .mp 4

ราคา

6,000.- +

12,000.- +

18,000.- +

1.) ระยะเวลาการทำงานขึ้นอยู่กับรายละเอียดของชิ้นงาน

2.) สามารถปรับแก้ได้ 3 ครั้ง / 1 ชิ้นงานเท่านั้น หากเกินกว่าที่กำหนดจะมีการบวกค่าบริการเพิ่มเติม

3.) ค่าบริการดังกล่าวเป็นค่าบริการเริ่มต้น และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความยากง่ายของชิ้นงาน

     แนะนำให้ปรึกษาทีมงาน Impel Marketing เพื่อบริการและราคาที่ถูกใจ

แพ็คเกจบริการผลิต
2D Animation & Motion Graphic

แพ็คเกจ แพ็ค Motion Graphic แพ็ค Motion Graphic แพ็คสุดคุ้ม Animation / Motion Graphic

จำนวนชิ้นงาน

1 โปรเจค

1 โปรเจค

1 โปรเจค

ความยาวคลิป

ไม่เกิน 15 วินาที

30-60 วินาที

30-60 วินาที

Character

-

-

เสียง Voice

-

เสียง sound effect

-

เสียง Background

ไฟล์วิดีโอ .mp 4

ราคา

4,000.- +

6,000.- +

8,000.- +

แพ็คเกจ แพ็ค Motion Graphic แพ็ค Motion Graphic แพ็คสุดคุ้ม Animation / Motion Graphic

จำนวนชิ้นงาน

1 โปรเจค

1 โปรเจค

1 โปรเจค

ความยาวคลิป

ไม่เกิน 15 วินาที

30-60 วินาที

30-60 วินาที

Character

-

-

เสียง Voice

-

เสียง sound effect

-

เสียง Background

ไฟล์วิดีโอ .mp 4

ราคา

4,000.- +

6,000.- +

8,000.- +

1.) ระยะเวลาการทำงานขึ้นอยู่กับรายละเอียดของชิ้นงาน

2.) สามารถปรับแก้ได้ 3 ครั้ง / 1 ชิ้นงานเท่านั้น หากเกินกว่าที่กำหนดจะมีการบวกค่าบริการเพิ่มเติม

3.) ค่าบริการดังกล่าวเป็นค่าบริการเริ่มต้น และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความยากง่ายของชิ้นงาน

     แนะนำให้ปรึกษาทีมงาน Impel Marketing เพื่อบริการและราคาที่ถูกใจ

แพ็คเกจบริการออกแบบ Banner

แพ็คเกจบริการออกแบบภาพ Banner

แพ็คเกจ Banner Design Size S Banner Design Size L Banner Design Size XL

จำนวนชิ้นงาน

1

4

10

ไดคัทภาพ

ตัดต่อและตกแต่งภาพ

ออกแบบภาพอินโฟกราฟิก

เขียนข้อความโฆษณา

ไฟล์ภาพ.jpg /.jpeg
และ .png

ไฟล์ภาพความละเอียดสูงสำหรับงานพิมพ์ 300 ppi

ราคา

600.-

2,400.-

5,500.-

แพ็คเกจ Banner Design Size S Banner Design Size L Banner Design Size XL

จำนวนชิ้นงาน

1

4

10

ไดคัทภาพ

ตัดต่อและตกแต่งภาพ

ออกแบบภาพอินโฟกราฟิก

เขียนข้อความโฆษณา

ไฟล์ภาพ.jpg /.jpeg
และ .png

ไฟล์ภาพความละเอียดสูงสำหรับงานพิมพ์ 300 ppi

ราคา

600.-

2,400.-

5,500.-

1.) ระยะเวลาการทำงานขึ้นอยู่กับรายละเอียดของชิ้นงาน

2.) สามารถปรับแก้ได้ 3 ครั้ง / 1 ชิ้นงานเท่านั้น หากเกินกว่าที่กำหนดจะมีการบวกค่าบริการเพิ่มเติม

3.) หากต้องการขอรับไฟล์ภาพเป็น PSD และ AI ต้องบวกราคาชิ้นงานละ 500 บาท

แพ็คเกจบริการออกแบบภาพ Banner Ads

แพ็คเกจ Banner Design Size S Banner Design Size L Banner Design Size XL

จำนวนชิ้นงาน

1

4

10

ไดคัทภาพ

ตัดต่อและตกแต่งภาพ

ออกแบบภาพอินโฟกราฟิก

เขียนข้อความโฆษณา

ไฟล์ภาพ.jpg /.jpeg
และ .png

ไฟล์ภาพความละเอียดสูงสำหรับงานพิมพ์ 300 ppi

ราคา

600.-

600.-

5,800.-

แพ็คเกจ Banner Design Size S Banner Design Size L Banner Design Size XL

จำนวนชิ้นงาน

1

4

10

ไดคัทภาพ

ตัดต่อและตกแต่งภาพ

ออกแบบภาพอินโฟกราฟิก

เขียนข้อความโฆษณา

ไฟล์ภาพ.jpg /.jpeg
และ .png

ไฟล์ภาพความละเอียดสูงสำหรับงานพิมพ์ 300 ppi

ราคา

600.-

600.-

5,800.-

1.) ระยะเวลาการทำงานขึ้นอยู่กับรายละเอียดของชิ้นงาน

2.) สามารถปรับแก้ได้ 3 ครั้ง / 1 ชิ้นงานเท่านั้น หากเกินกว่าที่กำหนดจะมีการบวกค่าบริการเพิ่มเติม

3.) หากต้องการขอรับไฟล์ภาพเป็น PSD และ AI ต้องบวกราคาชิ้นงานละ 500 บาท

แพ็คเกจบริการออกแบบภาพกราฟิก
สำหรับสื่อต่าง ๆ

แพ็คเกจบริการออกแบบภาพกราฟิก

แพ็คเกจ Start Up Set 5 แถม 1 Set สุดคุ้ม ! 20 ชิ้นงาน

จำนวนชิ้นงาน

1

6

20

ไดคัทภาพ

ตัดต่อและตกแต่งภาพ

ไฟล์ภาพ.jpg /.jpeg
และ .png

ไฟล์ภาพความละเอียดสูง

สำหรับงานพิมพ์ 300 ppi

ราคา

600.-

2,650.-

8,000.-

แพ็คเกจ Start Up Set 5 แถม 1 Set สุดคุ้ม ! 20 ชิ้นงาน

จำนวนชิ้นงาน

1

6

20

ไดคัทภาพ

ตัดต่อและตกแต่งภาพ

ไฟล์ภาพ.jpg /.jpeg
และ .png

ไฟล์ภาพความละเอียดสูง

สำหรับงานพิมพ์ 300 ppi

ราคา

600.-

2,650.- 

8,000.-

1.) ระยะเวลาการทำงานขึ้นอยู่กับรายละเอียดของชิ้นงาน

2.) สามารถปรับแก้ได้ 3 ครั้ง / 1 ชิ้นงานเท่านั้น หากเกินกว่าที่กำหนดจะมีการบวกค่าบริการเพิ่มเติม

3.) หากต้องการขอรับไฟล์ภาพเป็น PSD และ AI ต้องบวกราคาชิ้นงานละ 500 บาท

แพ็คเกจบริการออกแบบภาพกราฟิก รายเดือน

แพ็คเกจ Banner Design Size S สำหรับทำโปรโมชั่นวันสำคัญ หรือเทศกาลต่าง ๆ Banner Design Size L สำหรับทำโปรโมชัน หรือทำการตลาดต่อเนื่อง Banner Design Size XL สำหรับทำการตลากออนไลน์เต็มรูปแบบ

จำนวนชิ้นงาน

1

10

20

ไดคัทภาพ

ตัดต่อและตกแต่งภาพ

ออกแบบอินโฟกราฟิก

เขียนข้อความโฆษณา

ไฟล์ภาพ.jpg /.jpeg
และ .png

ราคา

800.-

6,000.-

10,000.-

แพ็คเกจ Banner Design Size S สำหรับทำโปรโมชั่นวันสำคัญ หรือเทศกาลต่าง ๆ Banner Design Size L สำหรับทำโปรโมชัน หรือทำการตลาดต่อเนื่อง Banner Design Size XL สำหรับทำการตลากออนไลน์เต็มรูปแบบ

จำนวนชิ้นงาน

1

10

20

ไดคัทภาพ

ตัดต่อและตกแต่งภาพ

ออกแบบอินโฟกราฟิก

เขียนข้อความโฆษณา

ไฟล์ภาพ.jpg /.jpeg
และ .png

ราคา

800.-

6,000.-

10,000.-

1.) ระยะเวลาการทำงานขึ้นอยู่กับรายละเอียดของชิ้นงาน

2.) สามารถปรับแก้ได้ 3 ครั้ง / 1 ชิ้นงานเท่านั้น หากเกินกว่าที่กำหนดจะมีการบวกค่าบริการเพิ่มเติม

3.) หากต้องการขอรับไฟล์ภาพเป็น PSD และ AI ต้องบวกราคาชิ้นงานละ 500 บาท

แพ็คเกจบริการออกแบบ สื่อ และ สิ่งพิมพ์

แพ็คเกจ เริ่มต้น ขั้นกลาง ขั้นสูง

จำนวนชิ้นงาน

1 โปรเจค

1 โปรเจค

1 โปรเจค

รายละเอียด

- Banner

- นามบัตร

- สติ๊กเกอร์

- หน้าปก Youtube

- หน้าปก Facebook

- ภาพโฆษณา Facebook Ads

- Brochure

- แผ่นพับ

- ปกหนังสือ

- บรรจุภัณฑ์

- ตกแต่งภาพ ( รีทัช )

- โปรโมชัน

- ออกแบบด่วน

- Logo สินค้า/บริษัท

- อินโฟกราฟิก

- ปฏิทิน

- เมนู

- สินค้า

- ป้าายโฆษณา ( ขนาดใหญ่ )

ราคา

500.-

1,500.-

3,500.-

แพ็คเกจ เริ่มต้น ขั้นกลาง ขั้นสูง

จำนวนชิ้นงาน

1 โปรเจค

1 โปรเจค

1 โปรเจค

รายละเอียด

- Banner

- นามบัตร

- สติ๊กเกอร์

- หน้าปก Youtube

- หน้าปก Facebook

- ภาพโฆษณา Facebook Ads

- Brochure

- แผ่นพับ

- ปกหนังสือ

- บรรจุภัณฑ์

- ตกแต่งภาพ ( รีทัช )

- โปรโมชัน

- ออกแบบด่วน

- Logo สินค้า/บริษัท

- อินโฟกราฟิก

- ปฏิทิน

- เมนู

- สินค้า

- ป้าายโฆษณา ( ขนาดใหญ่ )

ราคา

500.-

1,500.-

3,500.-

1.) ระยะเวลาการทำงานขึ้นอยู่กับรายละเอียดของชิ้นงาน

2.) สามารถปรับแก้ได้ 3 ครั้ง / 1 ชิ้นงานเท่านั้น หากเกินกว่าที่กำหนดจะมีการบวกค่าบริการเพิ่มเติม

3.) ค่าบริการดังกล่าวเป็นค่าบริการเริ่มต้น และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความยากง่ายของชิ้นงาน

     แนะนำให้ปรึกษาทีมงาน Impel Marketing เพื่อบริการและราคาที่ถูกใจ

แพ็คเกจบริการออกแบบภาพกราฟิก
สำหรับร้านค้า Shopee Lazada และTikTok

แพ็คเกจ ออกแบบและตกแต่งร้านค้า Shopee และ Lazada ออกแบบและตกแต่งหน้าร้านแรก Shopee และ Lazada (ร้านเดียวกัน) ออกแบบและตกแต่งหน้าร้านแรก Shopee Lazada และ TikTok (ร้านเดียวกัน)

จำนวนชิ้นงาน

8

8

10

ไดคัทภาพ

ตัดต่อและตกแต่งภาพ

ไฟล์ภาพ.jpg /.jpeg
และ .png

ทั้งมุมมอง App และ PC

ราคา

3,000.-

3,500.-

4,000.-

แพ็คเกจ ออกแบบและตกแต่งร้านค้า Shopee และ Lazada ออกแบบและตกแต่งหน้าร้านแรก Shopee และ Lazada (ร้านเดียวกัน) ออกแบบและตกแต่งหน้าร้านแรก Shopee Lazada และ TikTok (ร้านเดียวกัน)

จำนวนชิ้นงาน

8

8

10

ไดคัทภาพ

ตัดต่อและตกแต่งภาพ

ไฟล์ภาพ.jpg /.jpeg
และ .png

ทั้งมุมมอง App และ PC

ราคา

3,000.-

3,500.-

4,000.-

1.) ระยะเวลาการทำงานขึ้นอยู่กับรายละเอียดของชิ้นงาน

2.) สามารถปรับแก้ได้ 3 ครั้ง / 1 ชิ้นงานเท่านั้น หากเกินกว่าที่กำหนดจะมีการบวกค่าบริการเพิ่มเติม

3.) หากต้องการขอรับไฟล์ภาพเป็น PSD และ AI ต้องบวกราคาชิ้นงานละ 500 บาท

แพ็คเกจบริการออกแบบภาพโฆษณา
บน Facebook LINE และIG

แพ็คเกจ Start Ads Set Ads Collection Ads

จำนวนชิ้นงาน

1

4

20

ไดคัทภาพ

ตัดต่อและตกแต่งภาพ

ออกแบบภาพอินโฟกราฟิก

เขียนข้อความโฆษณา

ไฟล์ภาพ.jpg /.jpeg
และ .png

ไฟล์ภาพความละเอียดสูง
สำหรับงานพิมพ์ 300 ppi

ราคา

800.-

3,000.-

14,900.-

แพ็คเกจ Start Ads Set Ads Collection Ads

จำนวนชิ้นงาน

1

4

20

ไดคัทภาพ

ตัดต่อและตกแต่งภาพ

ออกแบบภาพอินโฟกราฟิก

เขียนข้อความโฆษณา

ไฟล์ภาพ.jpg /.jpeg
และ .png

ไฟล์ภาพความละเอียดสูง
สำหรับงานพิมพ์ 300 ppi

ราคา

800.-

3,000.-

14,900.-

1.) ระยะเวลาการทำงานขึ้นอยู่กับรายละเอียดของชิ้นงาน

2.) สามารถปรับแก้ได้ 3 ครั้ง / 1 ชิ้นงานเท่านั้น หากเกินกว่าที่กำหนดจะมีการบวกค่าบริการเพิ่มเติม

3.) หากต้องการขอรับไฟล์ภาพเป็น PSD และ AI ต้องบวกราคาชิ้นงานละ 500 บาท

แพ็คเกจบริการออกแบบคลิป
บน Youtube และTikTok

แพ็คเกจ ภาพปกคลิป ภาพปกคลิปและกรอบคลิป สำหรับ reel หรือ TikTok ภาพปกคลิป 5 ชิ้น

จำนวนชิ้นงาน

1

2

5

ไดคัทภาพ

ตัดต่อและตกแต่งภาพ

ไฟล์ภาพ.jpg /.jpeg
และ .png

ราคา

600.-

1,000.-

2,500.-

แพ็คเกจ ภาพปกคลิป ภาพปกคลิปและกรอบคลิป สำหรับ reel หรือ TikTok ภาพปกคลิป 5 ชิ้น

จำนวนชิ้นงาน

1

2

5

ไดคัทภาพ

ตัดต่อและตกแต่งภาพ

ไฟล์ภาพ.jpg /.jpeg
และ .png

ราคา

600.-

1,000.-

2,500.-

1.) ระยะเวลาการทำงานขึ้นอยู่กับรายละเอียดของชิ้นงาน

2.) สามารถปรับแก้ได้ 3 ครั้ง / 1 ชิ้นงานเท่านั้น หากเกินกว่าที่กำหนดจะมีการบวกค่าบริการเพิ่มเติม

3.) หากต้องการขอรับไฟล์ภาพเป็น PSD และ AI ต้องบวกราคาชิ้นงานละ 500 บาท

IMPEL MARKETING บริการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจออนไลน์

IMPEL MARKETING จากประสบการณ์ ด้านการตลาดออนไลน์มากกว่า 10 ปี

เราจะให้คำปรึกษาถึงแก่นการทำตลาดออนไลน์ให้คุณมียอดขายถึงขีดสูงสุดในทุกประเภทสินค้าและบริการ

การันตีผลงานทีมงานด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปีเราสร้างยอดขายให้ธุรกิจมากกว่า 10 แบรนด์ ยอดขายรวมกว่า 500 ล้านบาท

แพ็คเกจกระตุ้นยอดขาย Pack 1 
ใน Facebook Page
และ สื่อออนไลน์

เพียง 1,500 บาท ภาพ Content Marketing (ราคานี้ไม่รวมซื้อโฆษณาเพจ) สิ่งที่คุณจะได้ 1.Cover Page / 2. Content Marketing  1 บทความ / 3.จัดทำกราฟฟิค 3 ภาพ

ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน
ปรับแก้ชิ้นงานได้ 3 ครั้ง
จำนวนชิ้นงาน 4 ชิ้น

แพ็คเกจกระตุ้นยอดขาย Pack 5 
ใน Facebook Page
และ สื่อออนไลน์

ราคา 6,500 บาท ทำ Content รายเดือนคุ้มกว่า (ราคานี้ไม่รวมซื้อโฆษณาเพจ) สิ่งที่คุณจะได้ 1.Cover Page / 2. Content Marketing 5 บทความ  / 3.จัดทำกราฟฟิค 15 ภาพ

ระยะเวลาในการทำงาน5 วัน
ปรับแก้ชิ้นงานได้3 ครั้ง
จำนวนชิ้นงาน15 ชิ้น

*สามารถอัพบทความได้อาทิตย์ละ 1 บทความ

แพ็คเกจกระตุ้นยอดขาย Pack 15
ใน Facebook Page
และ สื่อออนไลน์

ราคาสุดคุ้ม 15,000 บาท ทำ Content รายเดือนคุ้มกว่า(ราคานี้ไม่รวมซื้อโฆษณาเพจ) สิ่งที่คุณจะได้ 1.Cover Page / 2. Content Marketing  15 บทความ / 3.จัดทำกราฟฟิค 45 ภาพ

ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน
ปรับแก้ชิ้นงานได้ 3 ครั้ง
จำนวนชิ้นงาน 45 ชิ้น

*สามารถอัพบทความได้ทุกๆ 2 วัน

เซทอัลบั้ม
Facebook Content Marketing

เพียง 1,500 บาท เซตภาพ Content Marketing
จะได้ภาพกราฟฟิคทั้งหมด 4 ภาพ
(ภาพปก 1 ภาพ / ภาพย่อย 3 ภาพ) พร้อมคำบรรยายทุกภาพ

ระยะเวลาในการทำงาน3 วัน
ปรับแก้ชิ้นงานได้3 ครั้ง
จำนวนชิ้นงาน4 ชิ้น
Open