5 ข้อดีของการใช้ Animation 2D ในการทำการตลาด

5 ข้อดีของการใช้ Animation 2D ในการทำการตลาด

       การสร้างแรงจูงใจให้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจในสินค้าและบริการของคุณ ถือเป็นสิ่งสำคัญของธุรกิจในปัจจุบันเป็นอย่างมาก โดยในการนำเสนอแบรนด์เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งการใช้ Video Content หรือ Animation Content ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่มีประสิทธิภาพด้านการนำเสนอจุดประสงค์และความต้องการของแบรนด์ ด้วยการแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติและศักยภาพผ่านการทำสื่อดังกล่าวให้มีความน่าสนใจ ไม่ซับซ้อน และสร้างภาพจำที่โดดเด่นให้แก่ผู้ชมได้ในระยะเวลาอันสั้น

1. สร้างความแตกต่างด้วยจินตนาการ

     หากต้องการผลิตสื่อที่ไม่เหมือนใคร และต้องการสร้างสื่อของคุณให้แตกต่างจากสื่อประเภทเดียวกันของคู่แข่ง การผลิตสื่อประเภท Animation Content จะช่วยให้คุณสามารถสร้างเอกลักษณ์ของสื่อให้กับแบรนด์ของคุณได้ เพราะการนำเสนอด้วยการใช้สื่อชนิดนี้มีข้อจำกัดน้อยกว่าการผลิตสื่อโฆษณาแบบคนแสดงมาก และด้วยข้อดีนี้จะทำให้ผู้ผลิตสื่อสามารถแต่งเติมไอเดียตามจินตนาการลงไปบนสื่อได้ เพื่อเป็นการสร้างความแตกต่างให้กับสื่อ และสร้างความโดดเด่นให้กับแบรนด์ของคุณ ช่วยทำให้ผู้ชมเกิดความประทับใจและจดจำแบรนด์ของคุณได้ดียิ่งขึ้น

2. ก้าวข้ามขีดจำกัดด้านการสื่อสาร

   การใช้ภาพเพื่อเล่าเรื่องคือ การสื่อสารที่ง่ายต่อการเข้าใจมากที่สุด เพราะการสื่อสารด้วยการมองเห็นภาพสามารถทำลายกำแพงปัญหาทางด้านภาษาและวัฒนธรรมได้ ซึ่งการสื่อสารด้วยวิดีโอก็เป็นการฉายภาพเคลื่อนไหวอย่างหนึ่ง จึงเป็นที่นิยมมากในการนำมาประยุกต์ใช้กับสื่อโฆษณา และกลายเป็นอีกหนึ่งข้อได้เปรียบที่จะทำให้ผู้ชมเข้าใจสิ่งที่ต้องการสื่อได้ง่ายมากกว่าการโฆษณาแบบอื่นไปโดยปริยาย

3. ชูจุดเด่นให้แบรนด์เป็นที่จดจำ

       การผลิตสื่อ Animation Content ที่มีเอกลักษณ์สามารถช่วยส่งเสริมให้แบรนด์ของคุณมีความโดดเด่นเหนือแบรนด์อื่นได้ โดยการผลิตสื่อที่มีความแปลกใหม่ไปจากเดิมจะทำให้ผู้ชมสามารถจดจำจุดเด่นของแบรนด์ได้ดียิ่งขึ้น เพราะสื่อที่มีความแตกต่างจะสร้างแรงดึงดูดและทำให้ผู้ชมรู้สึกสนใจในเนื้อหาที่ต้องการจะสื่อได้ง่าย และยังแสดงให้เห็นว่าสินค้าและบริการจากแบรนด์ของคุณมีคุณภาพมากเพียงใด

4. สร้างความประทับใจแก่ผู้ชม

        การสร้างความประทับใจเป็นอีกหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของการทำสื่อ Animation Content เนื่องจากความประทับใจส่งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์เป็นอย่างมาก ดังนั้น Content Creator ของแบรนด์จึงมีหน้าที่คิดค้นเทคนิคในการเล่าเรื่องราวของสื่อ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ และในขณะเดียวกันก็สามารถแสดงจุดประสงค์ที่ต้องการสื่อไปยังผู้ชมได้ นอกจากนี้สื่อยังมีความสำคัญในการชักจูงกลุ่มเป้าหมายให้เกิดความต้องการใช้สินค้าและบริการของแบรนด์ และยังสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ฐานลูกค้า รวมทั้งช่วยส่งเสริมให้เกิดความภาคภูมิใจในแบรนด์ของคุณมากขึ้นด้วย

5. ผสมผสารความคิดสร้างสรรค์กับสื่อ Animation Content

      Animation Content เป็นสื่อที่สามารถปรับแต่งการนำเสนอสินค้าและบริการของแบรนด์ได้หลายรูปแบบ โดยการผสมผสานไอเดียแปลกใหม่จากจินตนาการลงในสื่อจะทำให้สื่อมีความน่าสนใจและแตกต่างจากสื่ออื่นได้ เพราะไอเดียที่มาจากจินตนาการมักถูกปิดกั้นด้วยข้อจำกัดของการทำสื่อโฆษณาแบบคนแสดง แต่การใช้สื่อ Animation Content สามารถทำให้ไอเดียจากจินตนาการออกมาโลดแล่นบนสื่อได้ โดยการนำเสนอเนื้อหาของสื่อนั้น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของกระแสความนิยมจากสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลให้แบรนด์ของคุณเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นจากการเกาะกระแสนั้นอีกด้วย

     ข้อดีของการใช้สื่อจาก Animation Content ที่กล่าวมา จะทำให้คุณเล็งเห็นหนทางในการสร้างสื่อจากไอเดียใหม่ ๆ และผลักดันจุดเด่นให้สามารถสร้างแรงดึงดูดที่น่าสนใจให้กับแบรนด์มากขึ้น โดยที่สื่อมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้จากความแตกต่างของจินตนาการ ไอเดียที่แปลกใหม่ของผู้ผลิตสื่อนี้ จะเป็นเครื่องดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้กลายเป็นกลุ่มลูกค้าใหม่ได้ในอนาคต และเป็นการประชาสัมพันธ์แบรนด์ที่โดดเด่นเหนือคู่แข่งอื่น